De Venen Zuid

Buurtzorg werkt in Stadskanaal met 6 teams...

Neemt u gerust contact op met een van de teams voor meer informatie:

Stadskanaal - de Borgen
06 1346 6293
stadskanaaldeborgen@buurtzorgnederland.com

Stadskanaal - de Marke
06 1041 5440
stadskanaaldemarke@buurtzorgnederland.com

Stadskanaal - de Venen Noord
06 1016 8011
stadskanaaldevenennoord@buurtzorgnederland.com

Stadskanaal - de Venen Zuid
06 2331 9940
stadskanaaldevenen@buurtzorgnederland.com

Stadskanaal - de Wieke
06 8322 2722
stadskanaaldewieke@buurtzorgnederland.com

Stadskanaal - ter Maars
06 1230 3496
stadskanaaltermaars@buurtzorgnederland.com

PG team Stadskanaal 
06 1237 3585
pgstadskanaald@buurtzorgnederland.com

 

Wilt u meer weten over Buurtzorg De Venen Zuid, neem dan contact met ons op.
Lilienthalplein 7 06-23319940
9501xp Stadskanaal stadskanaaldevenen@buurtzorgnederland.com